hhjc.net
当前位置:首页 >> 求初一下学期“不等式组”计算题 100道!!!!一定... >>

求初一下学期“不等式组”计算题 100道!!!!一定...

1、2X 3>0 -3X 5>0 2、2X0 3、5X 64-5X 4、2(1 X)>3(X-7) 4(2X-3)>5(X 2) 5、2X0 6、1-X>0 X 23 X 20 9、5X-2≥3(X 1) 1/2X 1>3/2X-3 10、1 1/2X>2 2(X-3)≤4 1. 5x 3x>2

一元一次不等式的解法几乎和一元一次方程的解法是一样的,唯一的差别就是不等式两边同时乘以或除以一个负数时,不等号改变方向.

1、2X+3>0 -3X+5>0 2、2X0 3、5X+64-5X 4、2(1+X)>3(X-7) 4(2X-3)>5(X+2) 5、2X0 6、1-X>0 X+23 X+20 9、5X-2≥3(X+1) 1/

(1) 66x+17y=3967 25x+y=1200 答案:x=48 y=47 (2) 18x+23y=2303 74x-y=1998 答案:x=27 y=79 (3) 44x+90y=7796 44x+y=3476 答案:x=79 y=48 (4) 76x-66y=4082 30x-y=2940 答案:x=98 y=51 (5) 67x+54y=8546 71x-y=5680 答案:x=80 y=59 (

0.8x=0.12 3x+48=168 3x-x=156 3x+11=5x-5 3.8x=17.48 x÷6.7=19.43 3x+1.5x=135 100-5x=93 x+12.8=30 55-x=32.76 x÷70=4.9 5.6x=78.4 18x+21=48 8x-4x=56 3.6x+2.2x=63.8 2x+24=108(1)2x+8=16(2)x/5=10(3)x+7x=8(4)9x-3x=6(5)6x-8=4(6)5x+x

现在的小孩子就知道偷懒..

X+22X+41/2(X+8)-2>0 (X>-4)5X-2≥3(X+1) (x≥2.5)x-4 < 2x+1 (x>-5)3x+14 > 4(2x-9) ( x<23/5)3x-7≥4x-4 (-3≥x)2x-3x-30.4(x-1)≥0.3-0.9x (x≥7/13)x-4 < 2x+1 (x>-5)2x-6 < x-2 3*10x<500 7(X+3)>98 2x-3x+32x-3x+12x-3x+32x-193x-2(9-x)>3(7+2x)-(11-6x)

- -

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hhjc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com