hhjc.net
当前位置:首页 >> 国际音标发音表及读法 >>

国际音标发音表及读法

48个国际音标表 [p] [b] [m] [w][ h] [i:] [i] [t] [d] [n] [j] [r] [E:] [E] [k] [g] [N] [l] [C:] [C] [f] [v] [u:] [u] [s] [z] [B:] [Q] [W] [T] [e] [A] [F] [V] [ai] [ei] [Ci] [tF] [dV] [iE] [ZE] [uE] [tr] [dr] [Eu] [au] [ts]

一、20个元音音标发音方法 1、[i:] 嘴唇微微张开,舌尖抵下齿,嘴角向两边张开,露出微笑的表情,与字母E的发音相同. 2、[]嘴唇微微张开,舌尖抵下齿,舌前部抬高,嘴形扁平. 3、[:]嘴形扁平,上下齿微开,舍身平放,舌中部稍

你确定是96个,而不是48个?额,我说的是英语音标,至于音频可以在酷狗音乐里面搜,也可以参考以下网址http://user.qzone.qq.com/395037470/2

通用的国际音标共有48个, 其中, 元音音标20个,辅音音标28个.a.前元音:/ i: /, / i /, / e /, / / b.后元音:/ :/, / /, / :/, / u /, / u: /, /Λ/ c.中元音: / : /, / / d.双元音:/ ei /, / u /, / ai /, / au /, / i/,/ i /, /ε /, / u / a.爆破音 / p /, / b /, / t/, / d

英语的音标共有48个,分为元音和辅音. 元音共20个 包括单元音12个:[i:]、[i]、[e]、[A]、[[:]、[[]、[Q]、[B:]、[C:]、[C]、[U:]、[U] 双元音8个:[ei]、[ai]、[Ci]、[aU]、[[U]、[i[]、[Z[]、[U[] 辅音共28个 包括

音标学习建议你找个视屏看,跟着老师读,这样会比较好,个人建议你看vickey新概念英语的,个人学习过,觉得不错.这里给你推荐一下!以下是音标的相关内容:国际音

20个元音 [p][b][m][w][h][i:][i][t][d][n][j][r][e:][e][k][g] [n][l][c:][c][f][v][u:][u][s][z][b:][q][w][t][e[a] [f][v][ai][ei][ci][tf][dv][ie][ze][ue][tr][dr][eu] [au][ts][dz] 48个国际音标表 元音 12个单元音 长元音 [i:][e:][c:][u:][b:] 短元音 [i][e][c][u][q][e][a] 8个双元音[ai][ei][ci][ie][ze][ue]

1)前元音:【i:】【i】【e】【?】2)中元音:【?:】【?】【?】3)后元音:【u:】【u】【?】【a:】4)双元音:【ei】【ai】【?i】【?u】【au】【i?】【ε?】【u?】5)爆破音:【p】【b】【t】【d】【k】【g】6)鼻音:【m】【n】【?】7)摩擦音:【f】【v】【θ】【e】【s】【z】【?】【?】【h】【w】【j】8)破擦音:【t?】【d?】【ts】【dz】【tr】【dr】9)流音:【l】【r】

英语共有48个音素,其中元音20个,辅音28个.元音分为单元音和双元音.辅音分为清辅音和浊辅音.元音部分:1)\x09单元音[ i ] 发音组合:i代表单词:sit bit kick pick[ e ] 发

http://www.lwsir.com/English/pronunciation/200902/104702.html

ddgw.net | fkjj.net | pdqn.net | 5689.net | prpk.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hhjc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com